adenocarcinoma


adenocarcinoma
adenocarcinoma [ad′'n ōkär΄sə nō′mə]
n.
[ ADENO- + CARCINOMA]
a malignant tumor of glandular origin or with a glandlike cell arrangement

English World dictionary. . 2014.